article007-500x300

ESSENTIAL OILS VS FRAGRANCE

น้ำมันหอมระเหยแท้ (ESSENTIAL OILS) VS น้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์ ( FRAGRANCE )

หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ำมันหอมระเหยที่เป็น Essential Oils 100% นั้นมีความแตกต่างจากน้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์ที่เป็น Fragrance อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ

  1. ในเรื่องของสัมผัสทางกลิ่นนั้นน้ำมันหอมระเหยทั้งสองชนิดจะมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่น้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์นั้นจะไม่มีสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย จะมีแค่เพียงกลิ่นเท่านั้น ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ 100% จะมีสรรพคุณและสารเคมีบางอย่างที่ช่วยในการบำบัดซึ่งได้จากการสกัดจากธรรมชาตินั่นเอซึ่งในการบำบัดโดยใช้กลิ่น หรือ Aroma Therapy นั้นจะอาศัยสารเคมีบางอย่างซึ่งได้จากธรรมชาติ และจะมีผลต่อต่อมรับกลิ่นในโพรงจมูก ซึ่งบริเวณนี้จะมีเซลล์รับรู้ หรือ Receptor อยู่เป็นจำนวนนับล้านเซลล์ เมื่อโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยกะจายตัวและตกไปยังต่อมรับกลิ่น ตัวเซลล์รับรู้นั้นจะทำการส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อให้สมองรับรู้และตอบสนองตามชนิดของสารนั้นๆ เช่น สั่งให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนบางอย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว หรือแม้แต่ทำให้รู้สึกง่วงนอน
  2. ในด้านราคา น้ำมันหอมระเหยแท้นั้นจะมีราคาสูงกว่าน้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์มาก ตั้งแต่ 1 เท่าไปจนถึงสิบๆเท่า เนื่องจากในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาตินั้นต้องใช้ดอกไม้มาสกัดเป็นตันเพื่อที่จะได้มาซึ่งน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ไม่ถึุง 500 ml

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยแท้นั้นจะให้ทั้งกลิ่นและสรรพคุณในการบำบัดไปพร้อมกัน ส่วนน้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์นั้นจะให้ได้แค่ความพึงพอใจในกลิ่นแต่ไม่มีผลต่อการบำบัดแต่อย่างใด ดังนั้นหากต้องการผลในการบำบัดก็ควรใช้น้ำมันหอมระเหยแท้ แต่หากต้องการเพียงแค่ความพึงพอใจในกลิ่นก็ใช้น้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์ก็เพียงพอแล้ว