article010-500x300

เลือกน้ำหอมให้เข้ากับตัวเอง

ปัจจุบันน้ำหอมได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในอดีตน้ำหอมจะมีใช้เฉพาะสังคมชั้นสูงและเป็นศาสตร์ลี้ลับที่ไม่มีการเผยแพร่ คนธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสได้ศึกษาและใช้น้ำหอมแน่นอน

แต่ปัจุบันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว ศาสตร์เรื่องน้ำหอมได้มีการเปิดเผยและมีการผลิตที่แตกต่างจากโบราณและมีกลิ่นให้เลือกมากมาย ในการเลือกใช้น้ำหอมนั้นจะต้องเลือกให้ดี เลือกให้เข้ากับตัวเอง ทั้งนี้หากเลือกน้ำหอมผิด เลือกน้ำหอมที่ไม่เข้ากับบุคลิกและกาลเทศะ แทนที่จะช่วยบริหารสเน่ห์แต่กลับจะเป็นการทำลายสเน่ห์แทนได้

วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อและเลือกใช้น้ำหอม ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาฝากครับ

ควรเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับ เพศและวัย ดังที่กล่าวมาแล้วว่าน้ำหอมในปัจจุบันมีกลิ่นหลากหลาย ซึ่งจะแบ่งกลิ่นเป็นของผู้หญิง ผู้ชาย เด้ก หรือน้ำหอมกลิ่นกลางๆสำหรับใช้ได้ทั้งชายและหญิง

ควรเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับโอกาส น้ำหอมแต่ละกลิ่นจะมีความแตกต่างกันทั้ง รุปแบบกลิ่น ควมแรงของกลิ่น ดังนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วย เช่นในหน้าร้อนไม่ควรใช้น้ำหอมกลิ่นฉุนๆ เนื่องจากอากาศร้อนๆจะทำให้กลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นกว่าเดิม หากใช้กลิ่นฉุนๆอาจทำให้เกิดอาการเวียนหัว หรือกลิ่นแรงเกินไปอาจเป็นการรบกวนคนอืื่นได้ หรือน้ำหอมบางกลิ่นอาจเหมาะกับการเที่ยวกลางคืน ก็ไม่ควรนำมาใช้ในช่วงกลางวัน ช่วงทำงาน เป็นต้น

ในการเลือกซื้อน้ำหอมให้ทดลองใช้ก่อน หากเห็นว่าไม่เหมาะกับตัวเองก็ควรเปลี่ยนกลิ่นใหม่ เนื่องจากในการเลือกซื้อน้ำหอมที่เหมาะกับตัวเอง จำเป็นต้องใช้เวลานาน ดังนั้นอาจจะลองใช้น้ำหอมแบบทดลองหรือเลือกซื้อน้ำหอมขนาดเล็กก่อน หากเห็นว่าเหมาะสมดีแล้วจึงเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่