article021-500x300

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำหอม

น้ำหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ความโดดเด่น ความน่าสนใจ ให้ผู้ใช้เอง โดยปกติแล้วน้ำหอมจะมีทั้งที่มีองค์ประกอบจากธรรมชาติ โดยได้จากการสกัด ซึ่งมักจะมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือน้ำหอมที่ได้จากการสังเคราะห์ วึ่งมีราคาที่ถูกกว่ามาก ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากผลิตง่าย วัตถุดิบราคาถูก เมื่อต้นทุนไม่สูง จึงทำให้ขายได้ในราคาที่ถูกกว่า สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำหอม

ผมขอจำแนกเป็น 3 จำพวก เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายครับ

1. เป็นผลิตผลที่ได้จากพืช ทั้งจากส่วนของ ใบ ดอก ผล เมล็ด เปลือก หรือแม้แต่ราก ก็สามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องหอมได้เช่นกัน ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอม นิยมใช้ ดอก มาสกัดหัวน้ำหอมมากที่สุด ในขญะที่วงการเครื่องหอมจะนิยมเลือกใช้ เมล็ดและเปลือกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ทั้งนี้เนื่องจาก หาง่ายและถูกกว่านั่นเอง

2. เป็นผลิตผลที่ได้จากสัตว์ เช่น ชะมดเช็ด หรือ Ciret หรือ Zebeth ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากการขับถ่ายจากกระเปาะของต่อมใกล้ๆอวัยวะสืบพันธุ์ของ ชะมด ทั้ง ตัวผู้และตัวเมีย โดยชะมดจะเช็ดไว้ตามต้นไม้เพื่อใช้ดึงดูดเพศตรงข้าม ที่เรียกว่า ฟีโรโมน นั่นเอง หรือแม้แต่ สิ่งที่ขับถ่ายจากกระเปาะข้างๆอวัยวะสืบพันธุ์ของกวาง Musk deer หรือ กวางภูเขา ซึ่งสิ่งที่ได้นี้เราจะเรียกว่า Musk นอกจากนี้ยังมี Ambergris หรือที่เรียกว่า อำพันทอง หรือที่รู้จักกันดีคือ ขี้ปลาวาฬนั่นเอง ซึ่งอำพันทองนี้เป็นผลิตผลจาก ปลาวาฬสเปิร์ม( Sperm Whale ) ลักษณะจะเป็นของแข็งคล้ายขี้ผึ้ง มีคุณสมบัติไวไฟ

3.เป็นผลิตผลที่ได้จากการสังเคราะห์ จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า วัตถุดิบสำหรับทำน้ำหอมจากธรรมชาตินั้น มีราคาสูงและหายาก จึงมีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้น และทำการทดลอง จนได้สารสังเคราะห์ ที่มีกลิ่นหอม ใกล้เคียงกับน้ำหอมจากธรรมชาติซึ่งเป็นสารให้ความหอม จำพวก Aromatic Compounds ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกและผลิตได้ในปริมาณที่มากกว่า

ถึงแม้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติจะมีราคาสูงกว่า แต่ก็ยังมี Perfumer หลายๆคนเลือกใช้ ทั้งนี้เนื่องจาก น้ำหอมที่ได้จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วยังทำให้น้ำหอมที่ผลิตได้มีราคาสูงและมีคุณค่ามากกว่านั่นเอง